2018 m.

2018 m. II ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018-07-03 Nr. 2-1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018-07-03 Nr. 2-2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018-07-03 Nr. 3-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018 m. liepos 3 d. Nr. B2K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018 m. liepos 3 d. Nr. S30-2K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018 m. liepos 3 d. Nr. S32-2K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018 m. liepos 3 d. Nr. S33-2K

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2018 m. liepos 12 d. Nr. 2k

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

2018 m. I ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018-04-03 Nr. 1-1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018-04-03 Nr. 1-2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018-04-03 Nr. 1-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018 m. balandžio 9 d. Nr. B-1K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018 m. balandžio 9 d. Nr. S30-1K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018 m. balandžio 9 d. Nr. S32-1K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018 m. balandžio 9 d. Nr. S33-1K

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2018 m. balandžio 11 d. Nr. 1K

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo  ataskaitų pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

2017 m.

2017 m. IV ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018-01-02 Nr. 4-1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018-01-02 Nr. 4-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. B-4K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. B-4K1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. MK141-4K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. S32-4K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. S33-4K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 5 d. Nr. VL1436-4K

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2018 m. sausio 15 d. Nr. 12

2017 m. III ketvirtis

2017 m. III ketvirčio Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 3-1, Nr. 3-2)

2017 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B-3K, Nr. B-3K1, Nr. VL-3K, Nr. MK141-3K, Nr. S32-3K, Nr. S33-3K)

2017 m. III ketvirčio Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita (Nr. 3 K)

2017 m. II ketvirtis

2017 m. II ketvirčio Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 2-1, Nr. 2-2)

2017 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B-2K, Nr. VL-2K, Nr. MK141-2K, S 32-2K, Nr. S 33-2K)

2017 m. II ketvirčio Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita (Nr. 2 K)


2017 m. I ketvirtis

2017 m. I ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 1-1, Nr. 1-2)

2017 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-IK, NR. S 33-IK)

2017 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 1K)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitos pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

 

2016 m.

2016 m. IV ketvirtis

2016 m. IV ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 4, Nr. 4-1, Nr. 4-2)

2016 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK-3)

2016 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B-4)

2016 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-4)

2016 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. 33-4)

2016 m. IV ketvirčio Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (Nr. 4)

2016 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B-143-4)

Mokėtinų ir gaunamų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Nr. 12)

2016 m. IV ketvirčio Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (Nr. 4)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2016 m. III ketvirtis

2016 m. III ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 3-1)

2016 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK-2)

2016 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B-3)

2016 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-3)

2016 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. 33-3)

2016 m. III ketvirčio Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (Nr. 3)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. II ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 2)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B2, Nr. S2, Nr. MK1)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK1)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B2)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S2)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S32-2)

2016 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S33-2)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2016 m. I ketvirtis

2016 m. I ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 1, Nr. 1-1, Nr. 1-2)

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 1)

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 1, S 1)

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S-1)

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. 32-1)

2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. 33-1)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto įvykdymo ataskaitų pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

2015 m.

2015 m. IV ketvirtis

2015 m. IV ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų progamoms finansuoti ataskaita (Nr. 4-1, Nr. 4-2)

2015 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK 4)

2015 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-4, Nr. S 33-4)

2015 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK P1)

2015 m. IV ketvirčio Biudzeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. PB 2)

2015 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 4)

2015 m. III ketvirtis

2015 m. III ketvirčio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 3-1, Nr. 3-2)

2015 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK3)

2015 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 33-3)

2015 m. III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-3)

2015 m. III ketvirčio Biudžeto įšlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 2)

2015 m. II ketvirtis

2015 m. II ketvirtio Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 2-1, Nr. 2-2)

2015 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. MK2)

2015 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 33-2)

2015 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-2)

2015 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 2)

2015 m. I ketvirtis

2015 m. I ketvirčio Biudžetinių pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 1-2)

2015 m. I ketvirčio Biudžetinių pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Nr. 1-1)

2015 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 33-1)

2015 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. S 32-1)

2015 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Nr. B 1)

Puslapis atnaujintas: 2018-07-31 16:48
Paieška
 
KALENDORIUS
< Gruodžio 2018 >
PirAntTreKetPenŠešSek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KAIP MUS RASTI
 
KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga
Šiaulių lengvosios atletikos
ir sveikatingumo centras

Juridinių asmenų registre 
kodas 145914695
S. Daukanto g. 25,
76331 Šiauliai
Tel. (8  41)  430  711
Faks. (8  41)  434  859
El. p. info@lengvojiatletika.lt

 
DARBO LAIKAS
Pirmadienis   8:00 - 17:00
Antradienis   8:00 - 17:00
Trečiadienis   8:00 - 17:00
Ketvirtadienis   8:00 - 17:00
Penktadienis   8:00 - 15:45
 
RĖMĖJAI
 
2011-2018